Schrijfdokter CPB

Download hier de handout van de Workshop ChatGPT en AI tools voor het PBL op 29 februari :Workshop ChatGPT PBL

Vragen? Mail me: am.zeeuw@gmail.com

Sinds 2015 ben ik met veel plezier de schrijfdokter van het CPB: twee dagen per maand kunnen de schrijvende onderzoekers van het Centraal Planbureau zich aanmelden voor een consult waarin we gezamenlijk tekstplannen en concepten bespreken in alle stadia van het schrijfproces.

Regelmatig verzorg ik flitsworkshops met een praktische les op schrijftechnisch of taalkundig gebied. Hieronder zie je de onderwerpen voor de eerste helft van 2024:

Datum Onderwerp
7 maart De kernzin: piramideschrijven bij het CPB
21 maart Groot CPB-Dictee
18 april De inleiding en de samenvatting van een publicatie: opbouw
13 juni Schrijven op grond van een tekstplan
Hieronder vind je de handouts van de flitsen van de afgelopen jaren:

FLITSEN 2023
Flitsworkshop Actief en beeldend schrijven
Zinslengte – Lang of kort
Hete hangijzertjes
Flitsworkshop ChatGPT
De lijdende vorm; waarom wel, waarom niet?
 Samenhang in je tekst Maart 2023
Groot Dictee CPB feb 2023
Flits Slimmer met e-mail

FLITSEN 2022
Flitsworkshop Mindmappen
Piramideschrijven Videopresentatie: https://youtu.be/j774GDc5i_8 ,
Flits Snel en Effectief Lezen herfst 2022

FLITSEN 2020
Het Tekstplan 2.0
Taalverloedering

FLITSEN 2019
Overtuigend schrijven
Snellezen 2 (16 okt)
Snel en effectief lezen
Schrijven op basis van een tekstplan
To Comma or not to Comma
De kernzin

FLITSEN 2018
Zin en onzin van de lijdende vorm
Policy Brief – Inleiding, samenvatting, koppen
De Piramide in de PB-Praktijk
Grammaticale Valkuilen 2
Grammaticale Valkuilen 1

FLITSEN 2017
Wie doet hier moeilijk? Man-vrouw-verschillen in taalgebruik
Check je leesbaarheid 1 (Readability indexes)
Check je leesbaarheid 2 (Hemingway app)
De piramide
Zombie Nouns
Flits Tekstplan (2)
Opdracht Flits Tekstplan
Tekstplan in vragen
Groot CPB-dictee 2017
Flits Een sterke titel

FORUM 8 MEI
PPT Forum 8 mei
Tekstplan: opdracht
Tekstplan: uitwerking opdracht
Tekstplan voorbeeld

FLITSEN 2016
De policy brief
De komma in het Engels en in het Nederlands
Twitteren
Samenhang in je tekst -3-
Samenhang in je tekst -2-
Samenhang in je tekst -1-
Schrijven op basis van een tekstplan
Tekstplan voorbeeld

FLITSEN 2015
Kernzin
Piramide
Pitfalls
Inleiding
Schrijven in een groep
Valkuilen Nederlandse taal
Syllabus Spelling en grammatica
Checklist voor groepsschrijven
Richtlijnen voor groepsschrijven